Blanketter

 

Här hittar du blanketter som rör ditt boende. Du måste skriva ut, fylla i och skriva under blanketterna innan du skickar dem till Strängnäs Bostads AB. 

Om du inte har möjlighet att skriva ut kan du få en blankett hemsickad eller hämta en blankett på vårt kontor. Kontakta oss 


Ansökan om anstånd 

Denna blankett skrivs ut och inlämnas/skickas till Strängnäs Bostads AB via mejl eller post. 

Som hyresgäst hos Strängnäs Bostads AB kan du få anstånd med din hyra eller faktura, om särskilda skäl föreligger.

Om du har svårt att betala din hyra är det viktigt att du gör en ansökan om anstånd i god tid.

Ansökan behöver vara oss tillhanda innan aktuell månadshyra har förfallit.

Ansökan om anstånd

 

 

 

 


 Uppsägning av bostad vid dödsfall

Denna blankett skrivs ut och inlämnas/skickas till Strängnäs Bostads AB.

Uppsägningstid för ett dödsbo är 1 kalendermånad, under förutsättning att uppsägningen är Strängnäs Bostads AB tillhanda inom en månad från det att dödsfallet inträffat. Om uppsägning med underskrifter enligt nedan inkommer senare, gäller 3 månaders uppsägning. Dödsfallsbevis med släktutredning (från Skatteverket, tel 0771-567 567) skall bifogas uppsägningen.

Samtliga dödsbodelägare eller befullmäktigat ombud ska skriva under uppsägningen. Eventuell fullmakt bifogas uppsägningen. 

 Uppsägning bostad vid dödsfall

 

 


Uppsägning Bostad

Uppsägningsblankett för bostäder.

Uppsägningstiden är 3 kalendermånader från att uppsägningen ankommer till Strängnäs Bostads AB. 

 Uppsägning Bostad 

 

 


Uppsägning av bilplats

Blankett för uppsägning av p-plats / garage och carport. Uppsägningstiden är 3 kalendermånader från att uppsägningen ankommer Strängnäs Bostads AB.

Uppsägning av bilplats


Uppsägning av extraförråd 

Blankett för uppsägning av extraförråd. Uppsägningstiden står på hyresavtalet och uppsägningen skickas in till Strängnäs Bostad. 

uppsägning extra förråd. 

 


Ansökan om andrahandsuthyrning

Du måste ha tillstånd från Strängnäs Bostads AB om du vill hyra ut din bostad i andra hand. Fyll i ansökan och skicka in till oss för en bedömning. Handläggningstiden är ca 2 veckor från att ansökan kommit oss tillhanda. 

 Ansökan om andrahandsuthyrning 

 

 


Andrahandsuthyrning fullmakt

När du fått din 2:a hands ansökan godkänd av Strängnäs Bostads AB behöver du lämna in en fullmakt till oss för att din hyresgäst ska kunna göra felanmälningar etc.

 Andrahandsuthyrning fullmakt

 


Bytesansökan

Ansökningsblankett för att ansöka om ett lägenhetsbyte. Denna fylls i av båda parter och alla handlingar bifogas ansökan och skickas till Strängnäs Bostads AB för behandling.  Handläggningstiden är ca 4 veckor.

Bytesansökan


Autogiroanmälan

Förenkla betalningar av hyran genom att anmäla Autogiro. Hyran dras från ditt konto i slutet av varje månad. Fyll i BankGiorots blankett och skicka per post till Strängnäs Bostads AB (rätt adress är förifylld på blanketten). 

Autogiroanmälan, medgivande 

 


Beställning av nycklar eller cylinderbyte. 

Den här blanketten används för att beställa en extra nyckel eller vid borttappade nycklar beställa ett cylinderbyte. 


Beställning av nycklar eller cylinderbyte 


Fullmakt vid tidigare nyckelutlämning. 

Om man ska låta tillträdande hyresgäster tillträda innan avtalsdatum så måste avflyttande hyresgäst fylla i denna fullmakt när man lämnar in nycklarna.  

Fullmakt vid tidigare nyckelutlämning.