NÄR DU FLYTTAR IN

Tillträdet

Tillträde till lägenheten är enligt hyresavtalets startdatum (på kontraktet) Skulle det infalla på en helg eller en röd dag är det alltid nästkommande vardag.

Vill man tillträda lägenheten tidigare, och den avflyttande hyresgästen är villig att godkänna det, är det max 1 månad tidigare än hyresavtalet börjar gälla. Detta ska då Strängnäs Bostads AB godkänna, avflyttande hyresgäst ska skriva på en fullmakt, och kvittering av alla nycklar sker på Vältstigen 1 i Strängnäs. Inga datum ändras på hyresavtalet utan isåfall får man skriva ett 2.a hands avtal för dom dagar det avser och själva komma överens kring hyra osv. Om tillträde sker tidigare ska man som ny hyresgäst vara medveten om att eventuellt städ/slutbesiktning inte görs. 


Nyckelutlämning

Utlämning av nycklar sker alltid på vårt kontor på Vältstigen 1 i Strängnäs, medtag legitimation. 

Tider för hämtning av nycklar på tillträdesdagen för inflyttning i område : 

-Strängnäs : kl 13:00

-Åkers Styckebruk: 14:00

-Mariefred: 15:00


Är man 2 personer på kontraktet måste båda vara med för utkvittering av nycklar. Kan inte den ena parten medverka kan man ta med en fullmakt samt bådas legitimation.

På tillträdesdagen ska den första hyran vara betald. Har man betalt i närtid ska kvitto medtas vid nyckelutlämningen för att visas upp. 

Flyttar man inom oss kvitterar man ut dom nya nycklarna kl 12:00 när man lämnar in nycklarna till sina nuvarande. 


Besiktningsprotokoll

Vid utlämningen av nycklarna erhåller ni en kopia på besiktningsprotokollet. Ni kontrollerar att den överensstämmer med lägenheten och meddelar oss eventuella avvikelser inom 8 dagar från tillträdet. Alla plugghål etc står inte med i ett besiktningsprotokoll, utan det som står med är det som besiktningsmannen anser bör finnas med. Om ni hittar skador som ni anser ska finnas med fotograferar ni detta och skickar till oss.  
Vi kan tidigast efter 2 år från inflyttningen göra en ny bedömning kring ev. underhållsåtgärder på ytskikt.


Tvättmaskin/ diskmaskin. 

Finns det en egenköpt tvättmaskin/diskmaskin ska den tas bort och alla kopplingar återställas innan slut/städbesiktning. Inga eventuella egenköpta vitvaror kan överlåtas eller lämnas kvar till nya hyresgäster. Vill man som ny hyresgäst köpa avflyttande hyresgäst maskin ska maskinen avlägsnas och alla kopplingar/ skåp återställas, sen får man som ny hyresgäst ansvara för att koppla in vitvaran korrekt. Vi har tillval på många av våra områden där vi ansvarar för inkoppling /underhåll samt reparation. Ni kan läsa mer om våra tillval här.  


Åtgärder enligt besiktningsprotokollet

Har ni enligt besiktningsprotokollet åtgärder på golv/tapeter som vi ska åtgärda görs ett val av tapeter/ golv på vårt kontor efter ni kvitterat ut nycklarna. OBS! Vi kan aldrig utföra åtgärder innan hyresavtalet börjat gälla. Det tar för närvarande 10-15 veckor från att vi lagt arbetsordern tills målaren utför arbetet.


Tapetsering och åtgärder själv

Man får i sin lägenhet tapetsera och göra åtgärder själv. Det finns några riktlinjer man måste följa:

-Är det tapet på väggarna ska det vara tapetserat.Man får inte tex måla på tapet.

-Man får inte göra hål i våtrum.

-Allt man gör ska vara fackmannamässigt utfört.

-Lägger man in tex ett klickgolv behöver man se till att det inte skadar underlag etc.

-Man kan tvingas återställa när man flyttar. 


Felanmälan

Felanmälningar görs här under ”mina sidor” - felanmälan. Här kan man även bifoga bild på felet. Man kan även ringa in sin felanmälan på 0152-290 90 (dygnet runt).


Hemförsäkring 

Se till att du har en hemförsäkring. Strängnäs Bostads AB ersätter inga skador på dina ägodelar vid brand eller annan olycka i lägenheten. Om du orsakade skadan i lägenheten kan du dessutom bli ersättningsskyldig. Därför är det viktigt att du har en bra hemförsäkring. Tänk på att försäkringen ska gälla den dag du fysiskt flyttar in (om det är en annan dag än avtalsdatum).


Elförsörjning

Ni är som hyresgäst skyldiga att själv anmäla er som kund för elförsörjning till lägenheten hos nätägaren, information om nätägare i området fås vid kontraktsskrivningen. Skulle ingen anmälan vara gjord riskerar man att lägenheten är utan el vid tillträdet.

Strängnäs och Mariefred :

SEAVB som är nätägare och det är dit man vänder sig för att teckna elavtal: 

ansök om elavtal via SEVAB här : https://www.sevab.com

Åkers Styckebruk : 

Vattenfall är nätägare och du vänder dig dit för att teckna elavtal: 

ansök via deras hemsida : www.vattenfall.se

 


Adressändring

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (https://skatteverket.se/flytta ) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag.  Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se).

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta ditt lägenhetsnummer i ditt kontrakt eller på ditt postfack eller ytterdörr.

Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren eller på postboxen i entrén om det finns en sådan.


Stadsnät

För att ansluta till stadsnätet och välja leverantör av abonnemang besöker man www.fibra.se.
Vissa leverantörer erbjuder högre hastigheter än vad fiberboxen som finns i lägenheten kan leverera (100/100). Vill du boka abonnemang med högre hastighet än 100/100 bör du först kontrollera med Fibra om vad stadsnätsboxen i din lägenhet är kompatibel med så att inte abonnemang bokas på hastigheter som inte kan levereras.


Flyttar du in & ut på samma dag?

Här finns några tips!