NÄR DU FLYTTAR UT

Nedan hittar du information du behöver känna till när det är dags att flytta ut från någon av Strängnäs Bostads AB´s lägenheter.

Uppsägning

Vi vill att du säger upp lägenheten skriftligt. På ditt kontrakt finns en rad för uppsägning och under "blanketter" finns en uppsägningsblankett. Man har i normalfall 3 kalendermånaders uppsägningstid enligt hyreslagen. Mer om uppsägningstider hittar du i våra uthyrningsregler. 

Med kalendermånader menas fulla månader. Exempel: sker uppsägningen den 5/12 så blir januari månad första uppsägnings månad och avtalet upphör 31/3.
Har man en bilplats eller annat underavtal sägs dessa upp samtidigt.
Vi skickar en bekräftelse på uppsägningen med post och även information om en tid för avflyttningsbesiktning.
Hyresavtalet upphör alltid den sista dagen i månaden och nycklarna återlämnas nästkommande vardag senast kl. 12:00. Lägenheten ska då vara städad enligt vår checklista. 


Besiktning

Denna besiktning görs under den första uppsägnings månaden och en tid och dag skickas till er per brev. Lägenheten behöver inte vara tömd eller städad men vi ber er försöka tydliggöra golv och väggar så mycket som möjligt för att underlätta besiktningen. Skulle man inte ha möjlighet att medverka på besiktningen ber vi att ni så snart som möjligt meddelar oss detta så vi kan komma överens om hur vi kan få tillträde till lägenheten.(tubnyckel/serviceläge).
Får man punkter som åligger er hyresgäster att åtgärda i protokollet skall detta göras innan avflyttningen annars debiteras man kostnaden för att vi åtgärdar detta när ny hyresgäst tillträtt.
Finns det en egenköpt tvättmaskin/diskmaskin ska den tas bort och alla kopplingar återställas innan slut/städbesikning. Inga eventuella egenköpta vitvaror kan överlåtas eller lämnas kvar till nya hyresgäster.


Visning av din lägenhet under uppsägningstiden

Vi kommer publicera lägenheten på vår hemsida där våra sökande får anmäla intresse och dom som blir erbjudna lägenheten behöver se den för att kunna svara på erbjudandet.
Ni är skyldiga att under uppsägningstiden låta visa lägenheten för nya sökande. Det är i första hand ni som hyresgäst som visar lägenheten. Skulle detta inte va möjligt ber vi att ni kontaktar oss så snart som möjligt så att vi kan komma överrens om hur vi får tillgång till lägenheten.

Dom sökande får ett erbjudande av oss och erhåller era lämnade kontaktuppgifter för att boka tid för visning. Det kan ibland behövas fler erbjudandeomgångar och man kan då behöva ha fler visningar. Vill ni inte att vi lämnar ut era kontaktuppgifter ber vi er att ni kontaktar oss omgående.


Flyttstädning

När du lämnar din lägenhet ska den vara noggrant städad. Följ checklistan du får med din avflyttningsbekräftelse. Du kontaktar oss  för att göra upp om en städbesiktningsstid. Om den inte är välstädad när den nya hyresgästen flyttar in kan du efterhand bli tvungen att betala för den städning som måste göras.

Här hittar du checklistan !


Städ & Slutbesiktning

När lägenheten är tömd och städad ska en slut & städbesiktning göras. Vi kontaktar er när det närmar sig tid för avflytt och bestämmer en dag /tid som passar. Vid denna besiktning kontrollerar vi att städningen är korrekt utförd. Finns det anmärkningar på besiktningsprotokollet som hyresgästen själv ska åtgärda kontrolleras dessa. Vi kontrollerar även att inga dolda större skador som inte syntes vid avflyttningsbesiktningen finns, skulle det finnas skador som anses vara onormalt slitage som var dolt vid besiktningen debiteras kostnaden för åtgärd. 


Låta någon tillträda tidigare 

 Skulle man vilja tillträda lägenheten tidigare, och den avflyttande hyresgästen är villig att godkänna det, är det max 1 månad tidigare än hyresavtalet börjar gälla.  Detta ska då Strängnäs Bostads AB godkänna, avflyttande hyresgäst ska skriva på en fullmakt, och kvittering av alla nycklar sker på Vältstigen 1 i Strängnäs. Man är oavsett alltid ansvarig för lägenheten under hela uppsägningstiden , oavsett om man låter den nya hyresgästen flytta in tidigare. Det är då bra att se till att man har skrivit någon form av 2:a hands avtal för dom dagar som det avser samt kollat med sitt försäkringsbolag kring regler för hemförsäkringen. 


Utflyttningsdagen

Utflyttningsdagen är den första vardagen i månaden. Infaller den första under en helg är flyttdagen den första vardagen i månaden. Utflyttningen ska vara klar kl 12:00, lägenheten och förråd ska vara tömda och städade och nycklarna ska vara återlämnade till kontoret på Vältstigen 1 i Strängnäs..


Nycklarna 

Nycklarna lämnas senast kl 12:00 på vårt kontor på Vältstigen 1 på avflyttningsdagen. Om avflyttningsdagen är en helgdag eller röd dag är det nästkommande vardag, samma tid. Lägenheten ska då vara slut/ städbesiktad.
Alla utkvitterade nycklar ska lämnas in, inklusive eventuell tvättkolv, förrådsnycklar, garagenycklar etc.
Fattas nycklar blir du debiterad för ett låsbyte.

Om nycklar fattas, meddela oss i god tid för cylinderbyte. Kostnaden för ett låsbyte är olika beroende på område och system. Även tvättkolv/tagg samt postbox-nycklar debiteras om det saknas.
Ska ny hyresgäst tillträda tidigare ska nycklarna alltid kvitteras om här på vårt kontor.

Byter du lägenhet inom Strängnäs Bostads AB och ska flytta in och ut på samma dag? Här finns tips!