Regler för uthyrning

Välkommen att söka och hyra bostad hos oss på Strängnäs Bostads AB. När du vill söka bostad hos oss finns det några grundkrav som du måste uppfylla. Läs igenom våra regler innan du söker bostad hos oss.

Grundkrav

 • - Du ska ha fyllt 18 år. (Man kan registrera sig i kön från 16 år)
 • - Du ska vara registrerad och aktiv som sökande på vår hemsida.
 • För att behålla dina köpoäng, måste du minst en gång per år, logga in på mina sidor.
 • Du ska uppfylla Strängnäs Bostads ABs inkomstkrav samt kreditbedömning.
 • Du ska inte ha skulder till Strängnäs Bostads AB eller till andra bostadsbolag.
 • Den sökta lägenheten ska storleksmässigt passa antalet personer i hushållet.

Du ska ha högst poäng för sökt lägenhet.

Strängnäs Bostads AB förbehåller sig rätten att pröva varje sökande individuellt mot uppsatta krav, det vill säga, både sökande och medsökande. Kraven gäller även den som redan är hyresgäst hos bolaget och som flyttar inom bolagets bestånd.

Inkomstkrav

Den sökandes inkomst ska täcka till för at betala hyran, men den ska också täcka övriga levnadskostnader. Beräkningen av detta utgår från det så kallade normalbeloppet som bestäms av bland annat hushållets storlek (antal personer, antal barn med mera).

Kronofogden bestämmer hur stort normalbeloppet ska vara en gång per år. Normalbeloppet är kopplat till konsumentprisindex som SCB fastställer på regeringens uppdrag.

Läs mer på sidan Vad du får behålla i en löneutmätning (Kronofogden).

Med inkomst menas:

 • Lön från arbete, anställning eller egen näringsverksamhet
 • A-kassa eller annan arbetsmarknadspolitisk ersättning
 • Studiemedel och/eller CSN-lån
 • Pension
 • Etableringsersättning
 • Inkomst från kapital
 • Bostadstillägg
 • Försörjningsstöd godkänt av Strängnäs kommun
 • Skattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan (till exempel aktivitetsersättning, sjukersättning, sjukpenning, föräldrapenning)

Kreditbedömning

En kreditupplysning görs för att kontrollera eventuella anmärkningar samt betalningsförmåga. Om den sökande har betalningsanmärkningar eller skulder hos kronofogdemyndigheten sker en individuell prövning om han/hon trots dessa kan godkännas som hyresgäst. Vid denna prövning beaktas särskilt antalet betalningsanmärkningar samt storlek och ålder på dessa. En sökande med hyresskulder hos Strängnäs Bostads AB eller annat bostadsbolag blir inte godkänd.

Begränsning av antal boende per lägenhet

För att förhindra osunda boendeförhållanden, utifrån säkerhet och trygghetsaspekter, gäller nedan begränsningar i antal boende per lägenhet.

Antal boende per lägenhet:

 • 1 rum och kök: inte fler än två (2) personer
 • 2 rum och kök: inte fler än tre (3) personer
 • 3 rum och kök: inte fler än fem (5) personer
 • 4 rum och kök: inte fler än sex (6) personer

Antalet personer avser vuxna och barn.

Förmedling bostäder

All annonsering av lägenheter sker på www.strangnasbostadsab.se.

För att anmäla intresse på en bostad måste du registrera dig som sökande på vår hemsida och tilldelas då 1 poäng per dag. Boende hos Strängnäs Bostads AB samlar poäng (1 poäng per dag) automatiskt från inflyttningsdagen. På ”mina sidor” ser du dina poäng. Tilldelas du en bostad nollas alla poäng på inflyttningsdagen. Poängen är personliga och kan inte överlåtas eller läggas ihop med medsökande, utom vid dödsfall då överlåtelse av köpoäng kan ske mellan gifta/sammanboende. Detta ska intygas genom dödsfallsintyg och personbevis som styrker att de varit gifta/sammanboende (som sammanboende räknas de som varit folkbokförda på samma adress i minst 3 år).

Kommunala kontrakt

Strängnäs Bostads AB ska erbjuda, om Strängnäs kommun begär det, upp till 30 % av våra lediga lägenheter per år. Dessa lägenheter ges dels enligt bosättningslagen för nyanlända, dels till personer som av särskilda ekonomiska och/eller sociala skäl inte kan få bostad på egen hand. All uthyrning av dessa lägenheter hanteras av Strängnäs kommun.

Undantag

I vissa fall kan Strängnäs Bostads AB bedöma att det finns anledning att göra undantag från turordningen i bostadskön.

 • Där behov finns att flytta hyresgäster som påverkas av omfattande renoveringar.
 • Speciella situationer där befintlig hyresgäst tillåts byta till en billigare lägenhet.
 • Antalet outhyrda lägenheter ökar i antal.
 • Snabb inflyttning - vid kort tid till inflyttning, då handläggningstiden blir för lång, kan reglerna om poäng frångås.

Uthyrning av nyproducerade lägenheter

Vid uthyrning av nyproducerade lägenheter har Strängnäs Bostads ABs ledningsgrupp rätt att besluta om att tillämpa andra tilldelningsmetoder än köpoäng.

Erbjudanden och turordningen bland de sökande:

Bland dom som anmält intresse för en annonserad lägenhet erbjuds den i första hand till dom 10 som har högst poäng.

För befintliga hyresgäster måste boendetiden uppgå till minst ett år innan man kan anmäla intresse för annonserade lägenheter.

Erbjudanden sker via valt kontaktsätt, samt går att se på den sökandes mina sidor. Visning av lediga lägenheter och tillhörande utrymmen ombesörjs av avflyttande hyresgäst.

Spärregler

Sökande som tackat nej, eller inte lämnat svar, på tre erbjudanden under en tolvmånadersperiod blir automatiskt spärrade för nya intresseanmälningar under den kommande sexmånadersperioden. Strängnäs Bostads AB tar inget ansvar för felaktiga kontaktuppgifter vilket kan leda till att till exempel, ett erbjudande inte skickas till den sökande. Vi beviljar inga förturer på sociala, ekonomiska eller medicinska grunder. Hushåll med särskilda stödbehov hänvisas till Strängnäs kommun.

Premiering av befintliga hyresgäster

För att premiera befintliga hyresgäster fördubblas aktuella poäng efter tio års boende i samma lägenhet. Detta innebär att en hyresgäst som bott i en lägenhet i tio år, från och med år elva erhåller 3650 x 2 poäng. Varje dag i bostadskön efter tio års boende i samma lägenhet är värd två poäng. När en hyresgäst flyttar från Strängnäs Bostads AB, nollställs poängen och ny registrering krävs samt krav på att vara aktivt sökande.

Rökfritt

Från och med 1 januari 2022 kommer alla nya hyreskontrakt vara rökfria. Att din lägenhet är rökfri betyder att du inte får röka inomhus. Du har fortfarande rätt att röka på din balkong eller uteplats, men självklart behöver du som tidigare visa hänsyn gentemot dina grannar. Rökfritt gäller endast för nya hyresavtal från 1 januari 2022.

Byten

Både interna och externa byten ska godkännas av hyresvärden. Den nya hyresgästen ska uppfylla samtliga hyreskrav. För att få genomföra ett byte behöver du ha bott i din lägenhet i minst 1 år.

Uppsägningstid

Normal uppsägningstid är 3 kalendermånader. För de hyresgäster som redan bor hos Strängnäs Bostads AB och blir aktuell för en större lägenhet med högre hyra i Strängnäs Bostads AB:s bestånd har man 1 kalendermånads uppsägningstid. Om en befintlig hyresgäst flyttar till en lägenhet med lägre hyra i Strängnäs Bostads AB:s bestånd gäller ordinarie uppsägningstid på sitt nuvarande hyresavtal (3 kalendermånader). Det betyder att man kan behöva betala hyra både för den nya och den gamla lägenheten i upp till 3 kalendermånader beroende på när tillträdet är. För dödsbon gäller 1 kalendermånad som uppsägningstid. Detta under förutsättning att dödsboet säger upp hyresavtalet inom en månad från dödsfallet. Sker inte detta gäller tre månaders uppsägningstid.

Uthyrning i andra hand

Uthyrning i andra hand kan i vissa fall godkännas. Särskilda regler finns för andrahandsuthyrning och man får ansöka om tillstånd till uthyrning i andra hand. Ansökan finner du på vår hemsida och gäller max 6 månader. Du måste alltid ha Strängnäs Bostads AB:s medgivande. Om du saknar medgivande och uthyrningen upptäcks riskerar du att bli uppsagd och kan förlora ditt kontrakt. Kommersiella korttidsuthyrningar till exempel airbnb, är inte tillåtet hos Strängnäs Bostads AB, vilket kan leda till att du blir uppsagd och kan förlora ditt kontrakt.

Avhyst eller uppsägning

Sökande som blivit avhyst eller uppsagd på grund av störningar, olovlig andrahandsuthyrning eller för sena inbetalningar av hyran de senaste två åren, hos Strängnäs Bostads AB, kommer inte att erbjudas något hyreskontrakt.

Förmedling bilplatser

Lediga bilplatser publiceras på samma sätt som bostäderna. Du loggar in och anmäler intresse. För bilplats styr anmälningstidpunkten och inte köpoängen.  

Godkänd av styrelsen 2023-12-07