Vad är störningar?

I sitt boende får hyresgästen samt de personer som besöker, bor hos denne eller hyr av denne i andra hand, inte utsätta andra boende för störningar som kan inverka på de boendes hälsa eller boendemiljö till en sådan grad att det inte rimligen bör tålas. Den boende ska dessutom iaktta vad som krävs för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten samt följa de ordningsregler som fastighetsägaren satt upp.

 

Vad är en störning? Vad ska man tåla eller inte tåla som hyresgäst?

Vi får ibland in klagomål från hyresgäster som upplever störningar från sina grannar. I ett flerfamiljshus bor många familjer och det är därför viktigt att visa hänsyn och inte störa varandra. En del ljud behöver du dock tåla som hyresgäst.

Här nedan förklarar vi vad som är en störning och vad som inte räknas som en störning.

Vad säger lagen?

Enligt 12 kap 25 § JB ska hyresgästen vid användningen av lägenheten se till att omgivningen inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö på ett sätt som inte bör tålas.

Vad betyder då det?

När man bedömer störningar utgår man från allmänhetens uppfattning om vilka störningar som bör tålas när man bor i ett flerfamiljshus. Man tar exempelvis inte hänsyn till om grannen är väldigt känslig mot ljud.

 

Vad räknas inte som en störning?

När man bor i ett flerfamiljshus får man acceptera vissa ljud som inte går att undgå när man bor så nära varandra.

Några exempel på detta är:

• Normala ljud från TV, radio eller att någon spelar musik (i rimlig omfattning).

• Lekande barn. • Grannens väckarklocka. • Att folk samtalar eller pratar högt.

• Ljud från tvättmaskin som används kvällstid.

• Att grannen åker till jobbet tidigt på morgonen eller sent på natten.

• Ljud från möbler som flyttas runt, vid enstaka tillfällen.

 

Vad räknas som en störning?

En granne som har en fest klockan ett på natten?- Ja, det är en störning som inte bör tålas. Många tror att om dem annonserat i trapphuset innan så är det okej att ha en fest, men så är tyvärr inte fallet.

En hund som skäller och ylar hela dagarna? - Ja, det är en störning som inte bör tålas. Här ber vi att ni även ringer länsstyrelsen då det inte är tillåtet att lämna hundar utan tillsyn under en längre tid.

Bråk mellan vuxna personer som gapar och skriker? - Vuxna som skriker och bråkar bör man inte tåla i större utsträckning. Här behövs det dokumentation av grannarna eftersom störningen kan hinna gå över innan störningsjouren hinner på plats.

Upprepade störningar kan leda till att hyresgästen förlorar sin lägenhet. Om du misstänker inbrott eller misshandel, ring polisen.

 

Vad ska jag göra om jag upplever mig störd av en granne?

Skulle du uppleva problem med mindre störningar från en granne är det alltid bäst att ta upp detta direkt med grannen. Tänk på att hålla en god ton och på hur du framför vad du upplever problemet är. Om det inte leder till någon förbättring, eller om du inte känner dig bekväm med det, är det viktigt att du anmäler störningen till oss. Då kan vi vidta åtgärder för att komma till rätta med problemet. Vi kan exempelvis boka in ett samtal med er på vårt kontor där ni får diskutera detta med oss som medlare.

Om du upplever allvarliga störningar, ber vi dig att kontakta oss omedelbart.

Kontakta oss alltid på 0152–290 90, efter kontorstid kommer ni automatiskt till vår störningsjour som åker ut och hanterar ärendet.

Glöm inte!

Man ska visa hänsyn till varandra under dygnets alla timmar, men det betyder inte att det ska vara helt tyst. Du som valt att leva i flerfamiljshus har valt en boendetyp där man behöver kunna ha samförstånd med olika livsstilar och levnadssätt. Här gäller det att visa respekt för varandra.