Uthyrningspolicy

Strängnäs Bostads AB:s uthyrningspolicy syftar till att klarlägga övergripande principer för uthyrning av bostäder. Detta för att vara trovärdiga, rättvisa, transparanta och uppfylla ägarens krav. Alla behandlas lika oavsett nationalitet, härkomst, religion, sexuell läggning eller kön. 

För att bli hyresgäst hos Strängnäs Bostads AB ska sökande och medsökande uppfylla nedanstående grundkrav. 

De sökande ska: 

  • - ha fyllt 18 år vid hyresavtalets upprättande. Det går att registrera sig i bolagets bostadskö när man fyllt 16 år.  
  • - vara aktiv sökande på vår hemsida.
  • - uppfylla Strängnäs Bostads AB inkomstkrav samt kreditbedömning.
  • - svara mot lägenhetens uthyrningsprofil. 
  • - ha en gällande hemförsäkring under hela boendetiden hos Strängnäs Bostads AB.
Strängnäs Bostads AB använder poängsystem för att förmedla lediga lägenheter.

Tillämpning av denna Uthyrningspolicy beskrivs i Strängnäs Bostads ABs regler för uthyrning.