Uthyrningspolicy

Uthyrningspolicy

Strängnäs Bostads AB:s uthyrningspolicy syftar till att klarlägga övergripande principer för uthyrning av bostäder. Detta för att vara trovärdiga, rättvisa, transparanta och uppfylla ägarens krav. Alla behandlas lika oavsett nationalitet, härkomst, religion, sexuell läggning eller kön.

För att bli hyresgäst hos Strängnäs Bostads AB ska sökande och medsökande uppfylla nedanstående grundkrav.

De sökande ska:

-ha fyllt 16 år för att kunna registrera sig som bostadssökande. Kan dock inte kontraktera sig på hyreskontrakt förrän den sökande har fyllt 18 år.

-vara aktiv sökande på vår hemsida

-uppfylla Strängnäs Bostads AB inkomstkrav samt kreditbedömning

-svara mot lägenhetens uthyrningsprofil.

Strängnäs Bostads AB använder poängsystem för att förmedla lediga lägenheter.
Strängnäs Bostad AB´s ambition är att alla hyresgäster ska ha en hemförsäkring tecknad innan inflyttning.

Tillämpning av denna Uthyrningspolicy beskrivs i regler för uthyrning i Strängnäs Bostads AB.

 Uthyrningspolicyn fastställdes av styrelsen för Strängnäs Bostads AB den och gäller från 2020-03-01